Arbetsdagen lördag 28 mars 2015.
 
Denna något dimmiga lördagsmorgon så kunde vi räkna in 31 medlemmar som ställde upp för klubben. Efter den sedvanliga  kaffe koppen så var det genomgång och fördelning av dagen arbetsuppgifter. Den något brokiga skaran av "gubbar" fick gjort mycket, några exempel är som följer. Vi reste byggställning och högtryckstvättade Valåsen, bryggdäck öster om klubbstuga , nya -y-bommar till B-bryggan, spikning av bryggor , grusning av strandskoning, räcke klart till kranplattformen, fläktar för isundahållning i "sommargarage" mm Med andra ord en mycket lyckad dag  där vi fick mycket gjort och som grädde på moset  så sken solen på oss alla.
 
Denna lördag så tackar vi Ingegerd för hennes insats i köket. Vi blev som alltid bjudna på kaffe och fantastiska smörgåsar samt som avslutning på dagen en gudomlig köttsoppa.
 
Nu är det en arbetslördag kvar och det är 11 april  så för den som kan och vill så är det bara att komma till kubben denna lördag, som alltid startar vi 08.00
 
Glad påsk ! 
Strelsen g/m
 
Lennart Laneby
 
 
 
 

 

Arbetsdag lördag 28 mars.
 
Så var det dags för årets andra arbetsdag i Ljungskile Båtklubb. Vi startar som alltid 08.00 med en genomgång och fördelning av de olika uppgifter som är planerade.Det finns alltid något som passar för allas olika förutsättningar. På programmet denna lördag finns : 
 
 • Skoning  B-bryggan.
 • Brygg konstruktion mellan ramp och B-bryggan
 • Y-bommar E-B-bryggan.
 • Bryggdäck öster om klubbstugan.
 • Vattenslangar på bryggorna.
 • Soffor och paus möbel ev målas och ställs ut.
 • Översyn om omspikning, gäller alla bryggor
 • St'äda vid Valåsen långsida.
 • Byggställning till Valåsen
 • Tvätt av fasad Valåsen.
 • Kranplattform räcke .
 • Montera länspump flytbrygga
 • Sopa av hamnplan med sop maskin
 • Skrotning av järn piren
 • Räcke vid "dansgolv"  piren ?
 • Grus till strandskoning
 • MM.
 
Ta med oömma kläder, klubben tillhandahåller handskar, material och verktyg
 • Start  08.00, med genomgång
 • Paus 10.00  kaffe och macka 
 • Avslut  13.00 med lunch i klubbstugan.
 
Alla välkomna !
 
Styrelsen g/m
 
Lennart Laneby mobil 070 795 4294
 
 
 
19 mars 2015.
 
Rampen kommer att vara avstängd några dagar, är troligtvis öppen igen senast fredag 27 mars.Anledning till avstängningen är att vi har en utstickande balk under vattenytan och den skall kapas/(säkras innan vi kan öppna rampen igen. Vi hänvisar til LJSS ramp undervtiden.
 
Styrelsen g/m 
Lennart Laneby
 
DSC00296 1500x1000
 
 

Hej alla medlemmar i Ljungskile båtklubb

 

Jag heter Lars Hedner och är nybliven ordförande i klubben sedan det senaste årsmötet i februari.

Jag tänkte ta tillfället i akt och skriva till er om de aktiviteter som sker i klubben nu under våren. Förra årets stora aktivitet var ju höjningen av hamnplanen, som tog mycket kraft och gjorde att en del anpassningar av verksamheter fick ske. I år är det lugnare, men inte desto mindre, så pågår det varje vecka aktiviteter som gör att du och jag som medlem i klubben skall få ut maximalt av vårt medlemskap. Det jag tänker på är de arbetskvällar som äger rum varje tisdag kväll. Då samlas en grupp ”eldsjälar” som jobbar med att justera och iordningställa bryggor, rensa och städa efter senaste stormen och översvämningen, lägga ut Y-bommar o.s.v. Kom gärna på någon av dessa kvällar. Det börjar kl. 18 och du behöver inte någon egen utrustning förutom lämplig klädsel.

Dessutom finns det arbetsdagar som äger rum på en lördag. Nästa arbetsdagar äger rum den 28 mars och den 11 april. Av erfarenhet vet vi att det brukar komma ca 10 - 15 personer på arbetskvällarna och den senaste arbetsdagen den 14 mars kom det 35 personer men vi är över 500 medlemmar! Räknar vi dessutom med ytterligare personer i familjen så skulle det kunna bli en ansenlig grupp som hjälptes åt att underhålla och snygga till hamnen. Tänk så mycket vi skulle kunna få gjort!

Ljungskile båtklubb är en ideell förening som lever av medlemavgifter och bryggplatsavgifter. Vi har inga kommunala eller statliga bidrag utan är i högst grad beroende av alla medlemmars personliga insatser. Därför är vi mycket tacksamma för de ”eldsjälar” som ställer upp och jobbar för dig och mig.

Har du möjlighet så är du mycket välkommen att delta vid något eller flera av dessa tillfällen.

Någon kanske frågar sig vad händer nu med resten av hamnplanen. Det blev ju väldigt bra med höjningen, anläggningen av spolplattan. Det som återstår att göra är installation av toatömningsanläggningen och intrimning av reningsverket för spolplattan. För förändringarna av hamnplanen har klubben fått låna drygt 3 miljoner kronor. Problemet har varit och är att planen sjunker undan för undan. Innan något beslut tas om en fortsättning så måste vi veta att det finns finansiella förutsättningar men framförallt hur förändras den omgjorda planen efter pålning och grundläggning. Ett antal mätpunkter kommer att inrättas som gör det möjligt att följa utvecklingen.

Styrelsen jobbar nu med att gå igenom verksamheten och etablera en verksamhetsplan för klubbens utveckling. Kanske har du synpunkter på saker som borde göras. Då är du välkommen att höra av dig till mig eller till någon annan i styrelsen. Telefon och mailadresser hittar du på klubbens hemsida under fliken Styrelsen.

Den 30 maj planerar vi för en hamnfest med loppis då du har möjlighet att sälja båtgrejor som du inte behöver. På kvällen blir det sedan en tillställning för de som ställt upp under arbetskvällar och arbetsdagar.

Hälsningar

Lars Hedner

Tel: 073 914 9860

Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Arbetsdagen 14 mars 2015.
 
Vi hade klart väder och någon minusgrad i luften denna fantastiska vårdag, en kylig nordostlig vind svepte runt i hamnen.Det gjorde inte något alls då de 35 medlemmarna med gott mod  och tilldelade arbetsuppgifter lämnade klubbstugan. På listan fanns ju ett antal arbetsuppgifter och de olika arbetslagen utförde tilldelat arbete med ett gott slutresultat. Nu vilar julgransbelysningen inne i Valåsen, Y-bommarna är utlagda, B-bryggans däck är nästan klart , däcket öster om klubbstugan är klart för montering, städning av östra planen med tillhörande strandskoning är välstädad,svetsarbete på kran  plattform och y-bommar blev ochså gjort. 
 
Som alltid tackar vi Inger, Arvid och Ingegerd för goda smörgåsar samt den goda lunchen med hemlagat potatismos och  fiskpudding !
 
Ett stort tack till samtliga medlemmar som kom till hamnen denna lördag, för er som inte kunde komma så finns det en ny möjlighet på lördag den 28 mars.
 
Styrelsen
g/m Lennart Laneby
   
 
 
Lördag  14 mars.
 
Då var det dags för årets första arbetsdag i båtklubben.Som alltid startar vi upp dagen 08.00 med en kopp kaffe med tillhörande genomgång och fördelning av de arbetsuppgifter som är planerade.
 På programmet denna lördag finns följande aktiviteter ::
 • B- Bryggans däcksläggning
 • Kapa rör under B-bryggan 
 • Landgång på B-bryggan justeras och bultas fast.
 • Brygg däck läggs  öster om klubbstugan.
 • E-Bryggan Y-boms montering + landgångar
 • Kontroll och länspumpning av pontoner.
 • Städning av hamnområde efter vinterns stormar.
 • Y-bommar på F-bryggan läggs i.
 • Räcke till kran-plattform.
 • Förbereda 2 pålar för pålning.
 • Soffor målas.
 • Tvätta av Valåsen med högtryck.
 • Reflexband på brunnsringarna
 • Ta ned julgransbelysningen
 • Sopa av hamnplan med sopmaskin.
 • mm
Vi avslutar dagens övningar 13.00 med en bit  lagad mat och samvaro i klubbstugan. Alla oavsett ålder och kön är välkomna till klubben för att göra en insats, vi kommer att fördela arbetsuppgifterna så att det passar allas olika förutsättningar.
Välkomna !
Styrelsen g/m
Lennart Laneby
070 7954294
 
.

 

Söndag 21 februari.
 
Nu har både ejder och knipan kommit till Ljungskileviken så att nu tror vi nog att våren så sakta är på gång.
 
När det gäller ideella insatser i hamnen så kör vi sedan början av januari på tisdags kvällarna detta med start 18.00 Vi är ett 15 tal "gubbar" som brukar träffas då, vi tar in fler så det är bara att komma ned till klubbstugan.
 
Nu kommer  den första arbetsdagen för våren och det är lördag 14 mars. Vi startar 08.00 för genomgång och arbetsfördelning, på programmet finns färdigställande av bryggdäck B-bryggans inre del samt bryggdäcket öster om klubbstugan.Det är också en hel del att ta hand om efter översvämningen ,y-bommar skall läggas på plats detta plus ett antal andra arbetsuppgifter. 
 
Välkomna till klubben denna lördag för att  tillsammans med andra medlemmar göra en insats, alla oavsett ålder och kön kommer att få en uppgift som passar var och ens förutsättning.
 
 Vi bjuder på fika och avslutar som alltid 13.00 med lagad mat. 
 
Välkomna !
 
Styrelsen g/m
Lennart Laneby 070 795 4294

        

Tisdag 13 januari
 
   
Så blev det då dags för 2015 års första arbetskväll efter juluppehållet , denna tisdag så mötte 14 medlemmar upp i mörkret.
 En del "justeringar" efter stormen Egon blev gjorda, pumphuset rättades upp, städning av hamnplanen framför klubbstugan mm  .Vidare monterades en  el -central på ny belysningsstolpe, den kommer att kopplas in av El-väst närmaste dagarna.På dagtid har vi justerat bryggor och bärgat 4 st y-bommar som lossnade i stormen och sjösatte sig själva,,,
Efter översvämningen så finns det mycket skräp överallt , ekor som har flytet iväg och ligger lite huller om buller, dessa måste flyttas till sin uppläggningsplats av respektive båtägare.
 
Klubben har ett knippe med träpålar som "seglat" iväg en bit dessa  kommer att tas om hand lite längre fram.
 
Vi avslutade kvällen med en trevlig fikastund då det serverade kaffe, fina smörgåsar och hembakt kaka därtill ,ett stort tack till Inger och Ingegerd för denna service!
 
Välkomna till Ljungskile Båtklubb på tisdagskvällar för att göra en insats för klubben!
 
Styrelsen
g/m Lennart Laneby

  

Advent 2014
 
 
Ljungskile Båtklubb har en mångårig tradition att arrangera julgransbelysningen på Valåsberget så har även skett detta år med hjälp av klubbens frivilliga.
Klubbstugan med sin renoverade fasad lyser också upp i vintermörkret.
Trevlig Advent !
Styrelsen
g/m Lennart Laneby
 
DSC00196 1500x1000  DSC00199 1500x1000
 

  

Arbetskväll i november 2014.
 
Tisdagen den 18 november så hade vi en dam och sjutton "gubbar" i arbetslaget denna kväll, helt fantastisk med en sådan uppslutning.
 
 Nu när vi har bättre belysning i hamnen så kan vi göra mer jobb än tidigare på arbetskvällarna. Vi tog  upp arbetsflotten och körde över med högtryckstvätten så nu får den vila i garaget över vintern.Tack vare att vi var så många denna kväll kunde vi starta upp bygget av bryggdäcket på östra sidan av klubbstugan. När det gäller B-bryggan så har vi kommit  väldigt långt med stommen, vi tackar Ulf som svetsar konsoler på dagtid samt Stefan som mäter så vi får allt i vinkel och våg... Den mindre toaletten på gaveln av klubbstugan är nästan klar efter en välbehövlig renovering och en stor del av detta arbete har vi Bengt att tacka för
 
Nu har vi tre tisdagskvällar kvar på 2014 och det finns alltid plats för fler medlemmar, välkomna ned till klubbstugan 18.00 på tisdagar.
 
 
Styrelsen
g/m 
Lennart Laneby

DSC00189 1500x1000 DSC00193 1500x1000

 

 
 
B-bryggan 13 november 2014.
 
 Nu har vi kommit igång med den inre delen av b-bryggan. Det var ett antal flitiga medlemmar som rev bort den gamla samt startade upp montering av konsoler på senaste arbetslördagen. Sedan dess har vi ju kört en tisdag plus lite på dagtid, det gäller att passa på när det är lågvatten så vi kan borra och kemankra bultar. 
 
Vi tror oss vara färdiga med själva stommen innan vi tar ledigt för i år, sista tisdagskvällen är 9 december
 
Välkomna ner och gör en insats för klubben, vi startar 18.00 på tisdagar.
 
 Styrelsen
 g/m
 Lennart Laneby
 
DSC00185 1500x1000  DSC00188 1500x1000

 

 

                                           LBK mini                   

                        Arbetsdag  8 november

Så blev det då dags för årets sista arbetsdag i båthamnen, vi räknade in 26 medlemmar den gråa novembermorgon. Vi såg som alltid dom som brukar vara där plus en en del nya ansikten och det är alltid trevligt med ett tillskott.Det fanns som alltid en lista på vad som skall göras och efter genomgång och fördelning av arbetsuppgifter så började det hända saker, tro mig.
Nu har vi julgransbelysningen klar uppe på Valåsberget, isundanhållningen är ok för kommande vinter, B.-bryggans inre däck ligger i containern, vi har konsoler och pålar på plats, gruset framför verkstaden är på plats enligt Ronny, vi har putsat cementringar, y-bommar upptagna,  ny belysningstavla med eluttag  på östra planen, el -arbete , städat i verkstaden för att nämna några arbetsuppgifter som blev gjorda denna lördag.
Trots att vädret inte har varit med oss alla gånger under året samt att vi jobbat mycket med klubbens anläggning så är vi helt förskonade för skador och olycksfall, det är bra betyg på att vi inte tar risker i onödan.
Vi tackar speciellt Inger för den goda maten plus tårtan till kaffet, vi hade också besök av en medlem vid namn Torun som kom ned med en kaka till tio kaffet.
 Samtliga i lördagens arbetslag tackar för denna fantastiska service !
Styrelsen
g/m
Lennart Laneby
 
DSC00178 (1280x853) DSC00180 (1280x853)
 
DSC00183 (1280x853) DSC00184 (1280x853)
 
 

 

Arbetsdag 4 oktober 2014.
 
Som alltid så kom det en skara medlemmar ned till klubben på arbetsdagen.. Vi hade fokus på tre områden det var demontera y-bommar, färdigställa flotten samt plattform till kranen. Ingvar och hans team på flotten fick iland alla stora y-bommar.Vi fick färdigställt vår arbetsflotte och nu flyter decn så fint i hamnen.Micke och Lasse kunde börja få upp balkar till plattformen. Vi kanske inte blev så många men vi fick gjort det som var planerat denna lördag.
Som alltid fina smörgåsar till 10 rasten och till middag serverades det en fantastisk gryta med hemlagat rotmos.
Ett stort tack till Inger och Ingegerd i köket !
Styrelsen
g/m
Lennart Laneby
 
DSC00147 (1280x853) DSC00150 (1280x853) DSC00155 (1280x853)
 
DSC00162 (1280x853) DSC00166 (1280x853) DSC00170 (1280x853)

 

KLUBBHUSET

Telefon………………………..0522-22201

Klubbens Postgiro…………….  37 45 33-8

Klubbens Bankgiro……………  5622-5972

BÅTLYFT 2015

25/4,2/5,9/5,16/5, 5/9,12/9,19/9, 26/9, 10/10,24/10
Inga båtlyft efter sista oktober.

Se anslagstavlan för aktuella telefonnummer

Vid BÅTLYFT ÖVRIGA TIDER se anslagstavlan.

ARBETSDAGAR 2015

Medlemmar hälsas välkomna till arbetsdagar

VÅREN:   14/3, 28/3, 11/4

HÖSTEN: 3/10, 17/10, 7/11

Arbetskvällar 2015
Medlemmar hälsas välkomna på tisdagskvällar mellan kl.18.00 – 20.00

  

   LJUNGSKILE BÅTKLUBB 2015     

VÅRMÖTE

Torsdag kl 19:00………….             15 04 23       

HAMNPLAN REN FÖR BÅTAR   

Onsdag…………………...                  15 05 27       

STÄDDAG   

Torsdag kl 18:00…………              15 05 28       

HÖSTMÖTE   

Torsdag kl 19:00……………           15 11 05       

ÅRSMÖTE   

Torsdag kl 19:00……………           16 02 11 .  

Styrelsen förbehåller sig rätten till eventuella     ändringar.   

Övrig information se anslagstavla i klubbhuset.   

Se även     vår hemsida www.ljungskilebatklubb.se   

Mail till båtklubben: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.