Sjösättning 2019

Det är dessa tider som gäller, boka så fort som ni har möjlighet.

Obs! Sista sjösättningsdag söndag 19/5.

Obs! Bortransport av vagnar och annat uppställningsmaterial är den enskildes ansvar. Detta måste vara klart senast 21/5. Onsdag den 22/5 är det städdag av hamnplan kl.18.00

Ni som vill ha hjälp med att transportera bort vagnen får kontakta Bo Olsson tel: 070 552 31 30. Kostnaden för hjälpen får ni göra upp med Bo.

Alla vaggor/vagnar skall märkas med namn och telefonnummer.
Märkbrickor finns hos kranföraren.

På förekommen anledning vill LBK påpeka att uppställningsplatsen skall städas av respektive båtägare.

LBK styrelse.

Dag

Ansvariga

Lördag 27/4 kl 08:00-16:00

V17

Bokning: Lasse Larsson 070 334 50 45

                 Knut Karlsson, Benny Jansson

Söndag 28/4 kl 08:00-16:00

V17

Bokning: Lasse Larsson 070 334 50 45

                 Knut Karlsson, Benny Jansson

Lördag 4/5 kl 08.00-16.00

V18

Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

                 Ragnar Axelsson, Lars Gissberg

Söndag 5/5 kl 08:00-16:00

V18

Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

                 Ragnar Axelsson, Lars Gissberg

Lördag 11/5 kl 08.00-16.00

V19

Bokning: Anders Lundblom 070 315 40 12

                 Ulf Eriksson, Ronny Höghäll

Söndag 12/5 kl 08.00-16.00

V19

Bokning: Anders Lundblom 070 315 40 12

                 Ulf Eriksson, Ronny Höghäll

Lördag 18/5 kl 08.00-16.00

V20

Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

                 Ragnar Axelsson, Lars Gissberg

Söndag 19/5 kl 08.00-16.00

V20

Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

                 Ragnar Axelsson, Lars Gissberg

 

 

 LBK mini

Hej medlem!

Du glömmer väl inte klubbens vårmöte…

Torsdag 25 april kl 19, klubbhuset

På agendan bl a

Aktuell information

Viktiga investeringar

Fika

Välkomna

Klubbstyrelsen

 

Tack till Lions Club Ljungskile

Båtklubben vill rikta ett Stort Tack till Lions Club Ljungskile för penninggåvan vi fick som hjälp till driften av julgranen på Valåsberget årligen. En god hjälp till oss så vi även i fortsättningen kan ha råd att glädja Ljungskileborna med det fina ljuset från berget i juletid. Självklart med en stor portion ideellt arbete i grunden som alltid i vår klubb.

Vaktlistan för 2019

Finns nu utlagd i klubbhuset.

 

 

HÖSTMÖTE LJUNGSKILE BÅTKLUBB

 

Närvarande: Totalt 25 st medlemmar.

Från styrelsen deltog: Anders Lundblom, Ragnar Axelsson, Stellan Fryler, Bo Langedal, Kjell Sällström

1.                                    Mötets öppnande.

Anders Lundblom hälsade alla välkomna och öppnar mötet.

2.                                    Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes

3.                                    Val av protokolljusterare.

Till protokollsjusterare valdes Tom Larsson och Göran Petersson

         4,            Mötesprotokoll från vårmötet.

Protokollet presenterades och godkändes

         5,             Verksamhetsrapport

Nya och avgående medlemmar: 22 nya och 44 avgående

Totalt antal medlemmar: 456

Nya och avslutade båtplatser:

— Alla platser uthyrda

— 16 st säsongsplatser

— 4 st vill byta plats

- 4 st har sagt upp sin plats

61 st står i kö

Vakterna har fungerat bra, 8 extra insatta vaktnätter

Belysningen på bryggorna har åtgärdats, nya armaturer.

Upptagning på lördagar o söndagar fungerat bra

Arbetsdagarna har fungerat bra, alla har hjälpts åt, bilder visades från arbetsdagarna, ca 25 pers har ställt upp per gång

Rapporten godkänndes

6.                                   5-års planen presenterades

— Bryggdäck C- och D-brygga, åtgärder pågar

E-bryggan, offerter inkomna, styrelsen jobbar med dessa

Höjning av klubbstugan, utredning pågår

                           El-sektionering på bryggor och i fastigheter uppgraderas

Planen godkändes

       7              klubbens ekonomi

Bo redovisade klubbens ekonomi

-  Konton o lån i översikt

Kommande utbetalningar

-  Resultatrapport, ser bra ut

-  Balansrapport

Summering är att klubbens ekonomi är god

8.                                     Budget 2019

                              Bo redoisade styrelsens förslag till budget 2019 godkändes

 

9.                                     Övriga frågor

Fråga om E-bryggans kondition, vi har i nuläget ingen som ser larmlampan, vad händer om bryggan sjunker?

Farhågor framkom att den kanske inte klarar en vinter till. Här kom även frågan om ekonomin upp, olika alternativ diskuterades tex extra insats för båtplatser, vid E-brygga eller för samtliga. Även miljöfrågan togs upp. Frågan hänsköts till styrelsen.

David Hallman flaggar för att valberedningen behöver hjälp.

Förslag att införa "bryggansvariga" för var brygga. Denne skulle kunna hjälpa till med div. dagliga problem samt kanske få upp ett intresse för enklare uppdrag i hamnen.

         10.            Mötets avslutande

Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Ljungskile 2018-11-01

Vid Protokollet                                            

                              Anders  Lundblom

Justeras

Justeras

Tom Larsson                                      Göran Pettersson

 

 

 

Våren i antågande – välkommen till våra arbetsdagar för att förbereda vår fina hamn!

Lördag 16 mars första arbetsdag

Vi samlas som vanligt kl 08.00 med arbetsfördelning och avslutar som vanligt kl 13.00. Kaffe o smörgås på fm och avslutning med lunch kl 13. Som tidigare gäller också notering i närvarokort för den lilla flitpengen till alla som deltar.

Övriga arbetsdagar för våren är 30/3 och 13/4, städdag hamnplanen 22/5

Välkomna!

Styrelsen gm Alf Gillberg, ny klubbordförande

 

 

 Vaktlistan kommer att läggas ut i klubbhuset under april

Hemsidan kommer vara vilande tills vi får en webbmaster! Är på gång!!

 

 

 

 

Arbetsdagen i hamnen lördag den 10 november

19st medlemmar deltog på höstens sista arbetsdag i ett mulet men en regnfri arbetsdag.

Alla bidrog med stort engagemang och några trogna fortsatte med att lyfta bommar tills vi blev helt klara. Stort Tack!

Tack till köket som ser till att vi får macka och kaffe samt en härlig Gulaschsoppa till lunch.
Tack till Britt som kom med uppskattnings hembakad tårta som vi njöt av till efterrätt!

Några arbetsuppgifter som gjordes;

·        Bommar på E-bryggan lyftes upp med hjälp av flotten

·        Kontrollerat och justerat så att luften fungerar som det ska på våra bryggor

·        Julgrans slinga monterad, väntar nu på att det ska bli första advent för att lysa upp i mörkret.

Stort tack!

LBK Styrelse

g/m Anders Lundblom

 

10 nov 10 nov1 10 nov2

10 nov3 10 nov4