LBK mini 

  

Arbetsdag lördagen den 24 mars 2018

    

Vintern vill inte släppa greppet om Ljungskileviken ännu men det säkra vårtecknet är att lördagen den 24 mars är den andra arbetsdagen i hamnen. Vi samlas som vanligt kl 08.00 i klubbstugan för genomgång och fördelning av de arbetsuppgifter som är planerade. Mycket beror på hur vädret och hur många medlemmar som kommer. Vi kan bara hoppas på att våren kommer ikapp så att vi får bra möjligheter denna arbetsdag.

  

På programmet finns bl a:

  

 • Kompletta med frälsarkransar på flera bryggor

 • Y-bommar ?

 • Kapa stockar för nocken A-bryggan

 • Montera räddningsstegar med start A-B bryggan

 • Byte av belysningsarmatur på kranen

 • Nya infästningar på Y-bommar

 • Förstärka nocken och montera däck på B-bryggan

 • Skrotning av gammal järnkonstruktion på B-bryggan

 • Tillverka och montera klämmor på B-bryggan

 • Färdigställa gångbryggan mellan A och C-bryggan

 • Nya dörrar till containern

 • Städa verkstaden och köra sopor till Aröd

 • mm

    

  Vi avslutar dagens aktiviteter med lunch i klubbstugan kl 13.00

  Kommande och sista arbetsdag för våren är lördagen den 7 april.

    

  Alla är välkomna att göra en insats för klubben.

  Styrelsen g/m

  Lennart Laneby 070 7954294