Till medlemmarna i Ljungskile Båtklubb

    

Vårens alla arbeten i hamnen och förberedelserna för att få båtarna i sjön är nu avslutade. Nu har vi bara en lång, härlig sommar framför oss. Den hoppas vi väl alla på.

Vi tänkte ge er en redogörelse för vad som har skett i hamnen men också lite ytterligare information som kan vara av intresse.

Det totala antalet ideella arbetstimmar under våren 2015 blev 2084 timmar exklusive styrelsetid. Vi har då haft arbete på tisdagskvällar, 3 arbetsdagar, sjösättningar samt arbete i hamnen dagtid. Vi tackar alla som har ställt upp och bidragit på ett så fantastiskt och positivt sätt. Vi hoppas att ni alla och många fler kommer tillbaks i höst.

Sjösättningarna sköttes i år av en liten grupp medlemmar men till hösten måste vi bli fler som hjälper till med upptagningarna. I den förra informationen sökte vi intresserade för jobb som kranskötare och/eller traktorförare. Du/ni behövs! Hör av er till Lennart Laneby eller Ingvar Dahlberg. Detta kan bli en flaskhals för att hinna med allt arbete som behöver göras annars.

Den nyanlagda spolplattan är enbart till för spolning av båtskrov vid upptagningar. Redan nu har vi haft besök av husbilar som tömmer sitt gråvatten. Detta går då rakt ut i sjön. Ser du något sådant när du är i hamnen så säg till dem hur den får användas.

Flytbryggorna har rätats upp samt fått ny skoning. Dessutom har toatömnings- anläggningen installerats där. Båtplatsen vid toatömningen är enbart för service och alltså inte en del av vår gästhamn.

B-bryggan har delvis fått nytt däck och vid fästet finns nu en ny ”social yta” med soffor och bord. Den fortsatta planen är att om ekonomi och allt annat tillåter så kommer vi att byta ut den del på B-bryggan som i folkmun kallas för ”dansgolvet”.

Vi har också fått ett nytt bryggdäck öster om klubbstugan och även här finns det soffor och bord. Det skall vara lätt och trevligt att vistas och umgås i hamnen.

Bägge toaletterna, som finns på klubbstugans gavel, är nu renoverade. V hoppas verkligen att vi kan få behålla den nivå de nu har.

Vi har också maskinsopat alla asfalterade ytor i hamnen och det blev ett par ton grus och sand som gick till deponi.

Kranen har blivit besiktigad helt utan några anmärkningar.

Lördagen den 30 maj så var det, trots ett ihärdigt regnande och blåsande, mycket folk både på loppis och avslutningsfest.

Vad händer nu framöver?

F-bryggan kommer att få en höjning till hösten, så att de båtägare som har båten där kan komma ut torrskodda.

Under försommaren kommer vi också att dränera den östra hamnplanen. Vi är tacksamma om ni respekterar avspärrningarna och parkerar så att arbetet kan löpa fritt.

M/s Gustavsberg kommer att angöra båtklubben under sommaren. Detta betyder att det inte kommer att vara gästhamn på nocken av B-bryggan.

Det röda pumphuset vid kranen får stå kvar över sommaren. Det kommer att ersättas och blir till salu i september. Är du intresserad - lägg ett bud. Kontakta Lennart Laneby.

Vi gör nu ett uppehåll med arbetet i hamnen och njuter av sommaren - när den nu kommer…….

På hemsidan kommer du, i augusti månad, att kunna få information om hur vi startar upp igen.

Glöm inte att du kan besöka Ekholmen där bryggan har renoverats i år.

Ha en skön sommar önskar styrelsen

Obs!

Vi uppmanar alla båtägare att ni ser över era förtöjningar och också att ni har ”fendrat” tillräckligt på var sida av båten. I samband med de senaste dagarnas starka vind så har vi fått klagomål från en del båtägare att "grannbåten" ligger och skaver eller inte har förtöjningar som är OK.