Styrelsen har av säkerhetsskäl beslutat ställa in de återstående arbetsdagarna också, dvs 4 och 18 april.
I mindre grupper jobbas det dock flitigt nu på vardagar med att få i ex alla våra förtöjningsbommar.
Ang klubbens vårmöte 23 april avvaktar vi och återkommer förstås med information
Styrelsen LBK gm Alf
-->