Snart dags för upptagning

Upptagning 2019 Datum för upptagning! Se nedan. Ring ansvarig för bokning så fort ni har möjlighet! Viktigt för att kunna fördela upptagningen på inplanerade dagar. Sista upptagningsdag 2019 är söndag 13/10. All placering av båtar får endast ske genom kontakt med...

Styrelse och funktionärer 2019

Vid årsmötet valdes ett antal medlemmar att ingå i den nya styrelsen. Några är gamla välkända namn och några är helt nya. Styrelsen ser ut på följande vis: Ordförande Alf Gillberg. Kontakt: 0522-74664 eller 0701-612 801. E-post: a.gillberg@comhem.se...

Dags att ta nya tag

På grund av olika  händelser har vi kommit att försumma hemsidan. Vi skall försöka bättra oss och komma ut med uppdateringar mer frekvent. Tiden formligen rusar och vi är nu långt fram i sommaren. Många av er har kanske semester och därmed möjlighet att vara ute med...
-->