Inplanerade sjösättningsdagar 2021 följer av schemat nedan.

Boka så fort som ni har möjlighet.

Obs! Sista sjösättningsdag söndag 23/5.

Obs! Bortransportering av vagnar och annat uppställningsmaterial är den enskildes ansvar. Detta måste vara klart senast 25/5. Onsdag den 26/5 är det städdag av hamnplan kl.18.00. Ni som vill ha hjälp med att transportera bort vagnen får kontakta Bo Olsson tel: 070 552 31 30. Kostnaden för hjälpen får ni göra upp med Bo.

Alla vaggor/vagnar skall märkas med namn och telefonnummer. Märkbrickor finns hos kranföraren.

På förekommen anledning vill Ljungskile Båtklubbs styrelse påpeka att uppställningsplatsen skall städas av respektive båtägare.

 


V17 Lördag 24/4 kl 08:00-16:00 ; Bokning: Lasse Larsson 070 334 50 45 : Knut Karlsson, Benny Jansson


V17 Söndag 25/4 kl 08:00-16:00 ; Bokning: Lasse Larsson 070 334 50 45 : Knut Karlsson, Benny Jansson


V18 Lördag 8/5 kl 08.00-16.00 ; Bokning: Anders Lundblom 070 315 40 12 : Ronny Höghäll, Göran Pettersson


V18 Söndag 9/5 kl 08:00-16:00 ; Bokning: Anders Lundblom 070 315 40 12 : Ronny Höghäll, Göran Pettersson


V19 Lördag 15/5 kl 08.00-16.00 ; Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60 : Ragnar Axelsson, Lars Gissberg


V19 Söndag 16/5 kl 08.00-16.00 ; Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60 : Ragnar Axelsson, Lars Gissberg


V20 Lördag 22/5 kl 08.00-16.00 ; Bokning: Thor Jonsson 070 603 19 72 : Ronny Höghäll, Göran Pettersson


V20 Söndag 23/5 kl 08.00-16.00 ; Bokning: Thor Jonsson 070 603 19 72 : Ronny Höghäll, Göran Pettersson


 

// Styrelsen Ljungskile båtklubb

 

-->