Sjösättning 2023

Inplanerade sjösättningsdagar! Se nedan.
Boka så fort som ni har möjlighet.

Obs! Sista sjösättningsdag söndag den 21 maj.

Obs! Borttransport av vagnar och annat uppställningsmaterial är den enskildes ansvar. Detta måste vara klart senast 23 maj. Onsdag den 24 maj är det städdag av hamnplan kl.17.00. Om båt och eller vagn står kvar på hamnplan kommer det att debiteras enligt LBK prislista.

Ni som vill ha hjälp med att transportera bort vagnen får kontakta Lars Eriksson tel. 070 930 26 06. Kostnaden för hjälpen får ni göra upp med Lars.

Alla vaggor/vagnar skall märkas med namn och telefonnummer, märkbrickor finns hos kranföraren.

På förekommen anledning vill LBK påpeka att uppställningsplatsen skall städas av respektive båtägare.

LBK styrelse.

Dag

Ansvariga

V17. Söndag 30/4 kl 08:00-16:00 Bokning: Thor Jonsson 070 603 19 72

Kenneth H, Mikael D, Karl-Göran S

V18. Lördag 6/5 kl 08:00-16:00 Bokning: Lasse Larsson 070 334 50 45

Knut Karlsson, Benny Jansson

V18. Söndag 7/5 kl 08.00-16.00 Bokning: Lasse Larsson 070 334 50 45

Knut Karlsson, Benny Jansson

V19. Lördag 13/5 kl 08:00-16:00 Bokning: Anders Lundblom 070 315 40 12

Ronny H, Göran P, Mikael D

V19. Söndag 14/5 kl 08.00-16.00 Bokning: Anders Lundblom 070 315 40 12

Ronny H, Göran P, Mikael D

v20. Lördag 20/5 kl 08.00-16.00 Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

Ragnar A, Lasse G, Karl-Göran S

v20. Söndag 21/5 kl 08.00-16.00 Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

Ragnar A, Lasse G, Karl-Göran S

 

-->