Den 3:e november kl 18:00 var det höstmöte.

Dagordning var:

  1. Mötets öppnande
  2. Fastställande av dagordning.
  3. Val av 2 justeringsmän
  4. Verksamhetsrapport
  5. Investeringsplan
  6. Ekonomisk nulägesrapport för 2022
  7. Budget för 2023
  8. Avgifter för 2023
  9. Övriga frågor
  10. Mötets avslutande

// Styrelsen Ljungskile Båtklubb

För justerade protokoll och gamla dagordningar klicka på länken.

-->