Dags att planera och boka sjösättningsdag, de inplanerade sjösättningsdagar är enligt nedan!

Boka så fort som ni har möjlighet.

Obs! Sista sjösättningsdag söndag 17/5.

Obs! Bortransport av vagnar och annat uppställningsmaterial är den enskildes
ansvar. Detta måste vara klart senast 19/5. Onsdag den 20/5 är det städdag av
hamnplan kl.18.00

Ni som vill ha hjälp med att transportera bort vagnen får kontakta Bo Olsson
tel: 070 552 31 30. Kostnaden för hjälpen får ni göra upp med Bo.

Alla vaggor/vagnar skall märkas med namn och telefonnummer.
Märkbrickor finns hos kranföraren.

På förekommen anledning vill LBK påpeka att uppställningsplatsen skall städas
av respektive båtägare.

// LBK styrelse.

Dag Ansvariga
Lördag 25/4 kl 08:00-16:00 V17 Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60 Ragnar Axelsson, Lars Gissberg
Söndag 26/4 kl 08:00-16:00
V17
Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60
Ragnar Axelsson, Lars Gissberg
Lördag 2/5 kl 08.00-16.00
V18
Bokning: Lasse Larsson 070 334 50 45
Knut Karlsson, Benny Jansson
Söndag 3/5 kl 08:00-16:00
V18
Bokning: Lasse Larsson 070 334 50 45
Knut Karlsson, Benny Jansson
Lördag 9/5 kl 08.00-16.00
V19
Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60
Ragnar Axelsson, Lars Gissberg
Söndag 10/5 kl 08.00-16.00
V19
Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60
Ragnar Axelsson, Lars Gissberg
Lördag 16/5 kl 08.00-16.00
V20
Bokning: Anders Lundblom 070 315 40 12
Ronny Höghäll, Thor Jonsson
Söndag 17/5 kl 08.00-16.00 V20 Bokning: Anders Lundblom 070 315 40 12 Ronny Höghäll, Thor Jonsson
-->