Höstmötet 5 nov inställt/aktuell information

Pga rådande situation med pågående pandemi ställer vi av säkerhetsskäl in vårt höstmöte 5 nov.

Ang budget för 2021 bedömer styrelsen att vi kan ligga kvar på samma omfattning som tidigare år. Detta innebär att

samtliga nu gällande avgifter blir oförändrade för 2021.

Ny ledamot.

Vi hälsar vår medlem Charlotte Dahlström Eriksson välkommen i styrelsen omgående på den vakanta platsen.

Formellt val sker på ordinarie årsmöte i februari. Charlotte kommer också att fungera som backup vid behov för vår kassör.

-->