Nedan regler gäller vid inkoppling av el.

  • Du ansvarar själv för att din utrustning är korrekt – kablar, inkopplad apparat etc
  • Batteriladdare – använd en modern modell=betydligt säkrare än äldre
  • Inkopplad värmare – då ska du ha uppsikt hela tiden!
  • Klubbens eluttag har jordfelsbrytare, men vi rekommenderar att du också använder en egen vid inkopplad apparat
  • Liksom tidigare gäller att elen endast är för tillfällig inkoppling. Vid behov av längre tid ska funktionär kontaktas och en avgift tas då också ut

Styrelsen LBK

-->