Pga att miljövårdande myndigheter alltmer uppmärksammar miljöpåverkan i våra
småbåtshamnar (både på land o i hav) inför klubben nu denna regel:

När du skrapar botten på din båt lägger du ett plastskynke el dylikt under där du skrapar/slipar.
Det uppsamlade av färgflagor/grovt slipdamm tömmer du sedan i ett kärl vid vår verkstad märkt
”Färgflagor”.

April 2020
Styrelsen LBK

-->