Liksom tidigare gäller att klubbens eluttag endast är till för ”tillfällig inkoppling”.

Fortsättningsvis gäller nu också att du endast får ha el inkopplad till din båt
när du själv är på plats här i hamnen – t.ex. ej under nattetid.

Detta gäller både då båten ligger på land och när den ligger vid bryggan.

20200414

Styrelsen LBK

-->