Nu har den sista dagen passerat och vi i Styrelsen i Ljungskilebåtklubb vill tacka alla som varit inblandade i sjösättningen våren 2022, vi syns i sommar.

// Styrelsen Ljungskile Båtklubb

Ni som vill ha hjälp med att transportera bort vagnen får kontakta Lars Eriksson tel 070 930 26 06. Kostnaden för hjälpen får ni göra upp med Lars.

På förekommen anledning vill Ljungskile Båtklubb påpeka att uppställningsplatsen skall städas
av respektive båtägare.

Vänliga hälsningar Ljungskile Båtklubbs styrelse.

Dag Ansvariga
V17. Söndag 24/4 kl 08:00-16:00 Bokning: Anders Lundblom 070 315 40 12

Ronny H, Göran P, Thor J

V17. Lördag 7/5 kl 08:00-16:00 Bokning: Lasse Larsson 070 334 50 45

Knut Karlsson, Benny Jansson

V18. Söndag 8/5 kl 08.00-16.00 Bokning: Lasse Larsson 070 334 50 45

Knut Karlsson, Benny Jansson

V18. Lördag 14/5 kl 08:00-16:00 Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

Ragnar A, Lasse G, Göran P

V19. Söndag 15/5 kl 08.00-16.00 Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

Ragnar A, Lasse G, Göran P

V20. Lördag 21/5 kl 08.00-16.00 Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

Ragnar A, Knut C, Göran P

V20. Söndag 22/5 kl 08.00-16.00 Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

Ragnar A, Lasse G, Göran P

-->