Upptagning 2019

Datum för upptagning! Se nedan. Ring ansvarig för bokning så fort ni har

möjlighet! Viktigt för att kunna fördela upptagningen på inplanerade dagar.

Sista upptagningsdag 2019 är söndag 13/10.

All placering av båtar får endast ske genom kontakt med ansvarig funktionär.

Alla vaggor/vagnar skall vara märkta med namn och telefon nr.

Mast som vinterförvaras i maststället skall märkas med namn och telefon nr.

Märkbrickor lämnas av traktorförare eller kranförare.

Mastkranen får ej användas när upptagning pågår.

På förekommen anledning vill LBK påpeka att uppställningsplatsen skall städas

av respektive båtägare.

LBK styrelse

 

Upptagningsdag och ansvariga:

Lördag 14/9

Kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00

Bokning: Anders Lundblom 070 315 40 12

Lars Siljevall, Göran Petersson

 

Söndag 15/9

Kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00

Bokning: Anders Lundblom 070 315 40 12

Lars Siljevall, Göran Petersson

 

Lördag 21/9

Kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00

Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

Ragnar Axelsson, Lars Gissberg

 

 

Söndag 22/9

Kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00

Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

Ragnar Axelsson, Lars Gissberg

 

Lördag 28/9

Kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00

Bokning: Lasse Larsson 070 334 50 45

Knut Karlsson, Benny Jansson

 

Söndag 29/9

Kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00

Bokning: Lasse Larsson 070 334 50 45

Knut Karlsson, Benny Jansson

 

Söndag 6/10

Kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00

Bokning: Lasse Larsson 070 334 50 45

Anders Lundblom, Göran Pe$ersson

 

Lördag 12/10

Kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00

Bokning: Ronny Höghäll 070 820 65 86

Knut Karlsson, Göran Petersson

 

Söndag 13/10

Kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00

Bokning: Ronny Höghäll 070 820 65 86

Knut Karlsson, Göran Petersson

 

-->