Vid årsmötet valdes ett antal medlemmar att ingå i den nya styrelsen. Några är gamla välkända namn och några är helt nya.

Styrelsen ser ut på följande vis:

Ordförande Alf Gillberg. Kontakt: 0522-74664 eller 0701-612 801. E-post: a.gillberg@comhem.se även:alf.gillberg@uddevalla.se

Ansvarsområde: övergripande samt information.

Vice ordförande Ragnar Axelsson. Kontakt: 0705-420 734. E-post: axelssoncarlsson@gmail.com

Ansvarsområde: hamnansvarig, arbetsdagar, miljöansvarig.

Sekreterare Anders Lundblom. Kontakt: 0703-15 40 12. E-post: anders.lundblom@gmail.com

Ansvarsområde: sjösättning/upptagning

Kassör Bo Langedal. Kontakt: 0702-386 210. E-post: bo.langedal@gmail.com

Ansvarsområde: ekonomiansvarig, registeransvarig

Ledamot Ola Sjösvärd. Kontakt: 0761-357 969. E-post: olabs@yahoo.com

Ansvarsområde: webbansvarig, e-postutskick

Suppleant Thor Jonsson. Kontakt: 0706- 031 972. E-post: thor.jonsson@hotmail.com

Suppleant Mattias Karlsson. Kontakt:: 0727- 308 385. E-post: mattiaskarlsson1981@gmail.com

Ansvarsområde: vaktschema

Övriga funktionärer

Festkommitté

Ingegärd och Ragnar Axelsson

Hamnvärd

Knut Karlsson. Kontakt: 0734-263 923

Ansvarsområde: hamnvärd, båtplatser

 

-->