Nu är det dags för att boka datum för upptagning av din båt med vår kran!

Se nedan. Ring ansvarig för bokning så fort ni har möjlighet! Viktigt att kunna fördela upptagning på inplanerade dagar.
Sista upptagningsdag 2020 är söndag 11/10.

All placering av båtar får endast ske efter kontakt med ansvarig funktionär.

Alla vaggor/vagnar skall vara märkta med namn och telefon nr.
Mast som vinterförvaras i maststället skall märkas med namn och telefon nr.
Märkbrickor lämnas av traktorförare eller kranförare.

Mastkranen får ej användas när upptagning pågår.

På förekommen anledning vill LBK påpeka att uppställningsplatsen skall städas av respektive båtägare.

Dag Ansvariga
Söndag 13/9

Kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00

Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

Ragnar Axelsson, Lars Gissberg

Lördag 19/9

Kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00

Bokning: Thor Jonsson 070 603 19 72

Ronny Höghäll, Anders L, Göran P

Lördag 26/9

Kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00

Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

Ragnar Axelsson, Lars Gissberg

Söndag 27/9

Kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00

Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

Ragnar Axelsson, Lars Gissberg

Söndag 4/10

Kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00

Bokning: Anders Lundblom 070 315 40 12

Ronny Höghäll, Thor J, Göran P

Lördag 10/10

Kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00

Bokning: Lasse Larsson 070 334 50 45

Knut Karlsson, Benny Jansson

Söndag 11/10

Kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00

Bokning: Lasse Larsson 070 334 50 45

Knut Karlsson, Benny Jansson

 

-->