Det finns ett förslag från en klubbmedlem som vi tycker är väl värt att gå vidare med. Vi söker någon på varje brygga som kan tycka att det är trevligt att ha litet mer uppsikt på “sin” brygga än att bara koncentrera sig på den egna platsen. Det kan gälla att meddela Knut att det är en planka som är lös eller att frälsarkransen saknas. Eller annat som avviker från det normala.  Uppgiften borde inte vara särskilt betungande, men vore till stor hjälp så att vi får fler ögon som hjälper oss att hålla anläggningen i så gott skick som möjligt. Litet mer engagemang än den vanliga hjälpsamheten att hjälpa båtgrannen om det är något som verkar fel när denne inte är på plats. Kan vi få igång något i den här stilen har vi ytterligare förstärkt klubbandan. Vi vill ju vara en vänlig båtklubb där vi hjälper varandra med smått och stort fall vi kan. Berätta för Knut eller till någon i styrelsen om  du tycker att det är en bra idé.

-->