Vaktnatt nu även för de som har en säsongsplats.

Sedan årtionden har ju klubben en regel som anger att alla medlemmar som har en fast båtplats också ska gå en vaktnatt varje säsong.

För att likställa alla som har en plats vid våra bryggor och därmed fördela bördan för vår framgångsrika vakthållning har vi nu infört regeln att också du som har fått en säsongsplats (gäller för i första hand 1 år) ska gå en vaktnatt.

Bokar vaktnatt gör du via vår båtunionens hemsida fram till 30 april därefter på lista i vårt klubbhus.

// Styrelsen Ljungskile Båtklubb

-->