Eluttag 
De eluttag som finns på våra bryggor är endast till för tillfällig inkoppling, ex när man behöver ladda batteriet ombord. Detta anges också på elskåpen. Tyvärr ser  vi att några har långvariga inkopplingingar, vilket dels är en ökad kostnad för klubbkassan och även en säkerhetsfråga. Alltså: eluttagen på våra bryggor är endast till för tillfällig inkoppling och vi kommer att beivra missbruk.
Övergivna master i klubbens förvaringsställ
I klubbens förvaringsställ för master till segelbåtar har vi nu ganska många som legat där i flera år utan att användas; många saknar också märkning i form av namn och telefonnummer  så som anslagna föreskrifter säger ska finnas. Vi uppmanar nu er som har någon av dessa master liggande där att avlägsna dem, så vi får tillräcklig plats till hösten för dem som använder sin segelbåt aktivt och med mast då förstås. De master som ändå ligger kvar under någon av de arbetsdagar som vi som vanligt kommer att ha i höst, kommer att flyttas till annat ställe. Ytterst om någon inte hör av sig angående sin mast kommer vi att polisanmäla det som hittegods.
Styrelsen LB
-->