Sjösättning 2019

Det är dessa tider som gäller, boka så fort som ni har möjlighet.

Obs! Sista sjösättningsdag söndag 19/5.

Obs! Bortransport av vagnar och annat uppställningsmaterial är den enskildes ansvar. Detta måste vara klart senast 21/5. Onsdag den 22/5 är det städdag av hamnplan kl.18.00

Ni som vill ha hjälp med att transportera bort vagnen får kontakta Bo Olsson tel: 070 552 31 30. Kostnaden för hjälpen får ni göra upp med Bo.

Alla vaggor/vagnar skall märkas med namn och telefonnummer.
Märkbrickor finns hos kranföraren.

På förekommen anledning vill LBK påpeka att uppställningsplatsen skall städas av respektive båtägare.

LBK styrelse.

Dag

Ansvariga

Lördag 27/4 kl 08:00-16:00

V17

Bokning: Lasse Larsson 070 334 50 45

                 Knut Karlsson, Benny Jansson

Söndag 28/4 kl 08:00-16:00

V17

Bokning: Lasse Larsson 070 334 50 45

                 Knut Karlsson, Benny Jansson

Lördag 4/5 kl 08.00-16.00

V18

Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

                 Ragnar Axelsson, Lars Gissberg

Söndag 5/5 kl 08:00-16:00

V18

Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

                 Ragnar Axelsson, Lars Gissberg

Lördag 11/5 kl 08.00-16.00

V19

Bokning: Anders Lundblom 070 315 40 12

                 Ulf Eriksson, Ronny Höghäll

Söndag 12/5 kl 08.00-16.00

V19

Bokning: Anders Lundblom 070 315 40 12

                 Ulf Eriksson, Ronny Höghäll

Lördag 18/5 kl 08.00-16.00

V20

Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

                 Ragnar Axelsson, Lars Gissberg

Söndag 19/5 kl 08.00-16.00

V20

Bokning: Mikael Sjöberg 076 866 94 60

                 Ragnar Axelsson, Lars Gissberg

 

 

 LBK mini

Hej medlem!

Du glömmer väl inte klubbens vårmöte…

Torsdag 25 april kl 19, klubbhuset

På agendan bl a

Aktuell information

Viktiga investeringar

Fika

Välkomna

Klubbstyrelsen

 

Tack till Lions Club Ljungskile

Båtklubben vill rikta ett Stort Tack till Lions Club Ljungskile för penninggåvan vi fick som hjälp till driften av julgranen på Valåsberget årligen. En god hjälp till oss så vi även i fortsättningen kan ha råd att glädja Ljungskileborna med det fina ljuset från berget i juletid. Självklart med en stor portion ideellt arbete i grunden som alltid i vår klubb.

Vaktlistan för 2019

Finns nu utlagd i klubbhuset.

 

 

 

Våren i antågande – välkommen till våra arbetsdagar för att förbereda vår fina hamn!

Lördag 16 mars första arbetsdag

Vi samlas som vanligt kl 08.00 med arbetsfördelning och avslutar som vanligt kl 13.00. Kaffe o smörgås på fm och avslutning med lunch kl 13. Som tidigare gäller också notering i närvarokort för den lilla flitpengen till alla som deltar.

Övriga arbetsdagar för våren är 30/3 och 13/4, städdag hamnplanen 22/5

Välkomna!

Styrelsen gm Alf Gillberg, ny klubbordförande

 

 

 Vaktlistan kommer att läggas ut i klubbhuset under april

Hemsidan kommer vara vilande tills vi får en webbmaster! Är på gång!!

 

 

 

HÖSTMÖTE LJUNGSKILE BÅTKLUBB

 

Närvarande: Totalt 25 st medlemmar.

Från styrelsen deltog: Anders Lundblom, Ragnar Axelsson, Stellan Fryler, Bo Langedal, Kjell Sällström

1.                                    Mötets öppnande.

Anders Lundblom hälsade alla välkomna och öppnar mötet.

2.                                    Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes

3.                                    Val av protokolljusterare.

Till protokollsjusterare valdes Tom Larsson och Göran Petersson

         4,            Mötesprotokoll från vårmötet.

Protokollet presenterades och godkändes

         5,             Verksamhetsrapport

Nya och avgående medlemmar: 22 nya och 44 avgående

Totalt antal medlemmar: 456

Nya och avslutade båtplatser:

— Alla platser uthyrda

— 16 st säsongsplatser

— 4 st vill byta plats

- 4 st har sagt upp sin plats

61 st står i kö

Vakterna har fungerat bra, 8 extra insatta vaktnätter

Belysningen på bryggorna har åtgärdats, nya armaturer.

Upptagning på lördagar o söndagar fungerat bra

Arbetsdagarna har fungerat bra, alla har hjälpts åt, bilder visades från arbetsdagarna, ca 25 pers har ställt upp per gång

Rapporten godkänndes

6.                                   5-års planen presenterades

— Bryggdäck C- och D-brygga, åtgärder pågar

E-bryggan, offerter inkomna, styrelsen jobbar med dessa

Höjning av klubbstugan, utredning pågår

                           El-sektionering på bryggor och i fastigheter uppgraderas

Planen godkändes

       7              klubbens ekonomi

Bo redovisade klubbens ekonomi

-  Konton o lån i översikt

Kommande utbetalningar

-  Resultatrapport, ser bra ut

-  Balansrapport

Summering är att klubbens ekonomi är god

8.                                     Budget 2019

                              Bo redoisade styrelsens förslag till budget 2019 godkändes

 

9.                                     Övriga frågor

Fråga om E-bryggans kondition, vi har i nuläget ingen som ser larmlampan, vad händer om bryggan sjunker?

Farhågor framkom att den kanske inte klarar en vinter till. Här kom även frågan om ekonomin upp, olika alternativ diskuterades tex extra insats för båtplatser, vid E-brygga eller för samtliga. Även miljöfrågan togs upp. Frågan hänsköts till styrelsen.

David Hallman flaggar för att valberedningen behöver hjälp.

Förslag att införa "bryggansvariga" för var brygga. Denne skulle kunna hjälpa till med div. dagliga problem samt kanske få upp ett intresse för enklare uppdrag i hamnen.

         10.            Mötets avslutande

Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Ljungskile 2018-11-01

Vid Protokollet                                            

                              Anders  Lundblom

Justeras

Justeras

Tom Larsson                                      Göran Pettersson

 

 

 

Arbetsdagen i hamnen lördag den 10 november

19st medlemmar deltog på höstens sista arbetsdag i ett mulet men en regnfri arbetsdag.

Alla bidrog med stort engagemang och några trogna fortsatte med att lyfta bommar tills vi blev helt klara. Stort Tack!

Tack till köket som ser till att vi får macka och kaffe samt en härlig Gulaschsoppa till lunch.
Tack till Britt som kom med uppskattnings hembakad tårta som vi njöt av till efterrätt!

Några arbetsuppgifter som gjordes;

·        Bommar på E-bryggan lyftes upp med hjälp av flotten

·        Kontrollerat och justerat så att luften fungerar som det ska på våra bryggor

·        Julgrans slinga monterad, väntar nu på att det ska bli första advent för att lysa upp i mörkret.

Stort tack!

LBK Styrelse

g/m Anders Lundblom

 

10 nov 10 nov1 10 nov2

10 nov3 10 nov4

 

Båtägare vid D-bryggan .

 

Nu har arbetet arbetet med renoveringen av D-bryggan påbörjats.

 

20181017 105236  20181017 111919 3

20181017 114233 4 D brygga

 

Bryggans utseende 7 nov 

 20181104 110934    20181104 110905 2

 

 

Båtupptagning 2018

Stort tack till ett antal medlemmar som gör det möjligt att under 6 helger lördag och söndagar mellan kl.08.00 till 16.00 lyfta båtar med kran och köra fram båtar med klubbens traktor till våran spolplatta för en renare båtmiljö!

Medlemmarna som gör detta möjligt är:

Mikael Sjöberg, Ragnar Axelsson, Lasse Larsson, Knut Karlsson, Benny Jansson, Lennart Laneby, Ulf Eriksson, Ronny Höghäll, Lars Siljevall. Lars Gissberg,

 

 

 

Stort Tack!

Jag återkommer med hjälp för lyft när våren närmar sig!

Hälsningar

Anders Lundblom

 

 

LBK mini

  

Arbetsdagen lördagen den 7 april 2018

  

Prognosen för dagen var god även om vi hade minus i hamnen 07.15. En del vattenslangar som var utlagda och testade för dagens högtryckstvätt av bryggor var fulla med is. På vattnet var det en tunn isskorpa på 1 cm. Ingvar tog full fart med plåtflotten och med den skapade han en ränna för frigolitflotten. Att våren var på gång kändes i luften och när vi kunde räkna in 29 medlemmar denna fina vårmorgon så var det svårt att se problem bara möjligheter, tro mig.

  

Över den sedvanliga kaffekoppen med en god kaka till så var det genomgång av läget i hamnen och fördelning av de arbetsuppgifter som var planerade för dagen. Dessutom fick vi hurrat för Knut som fyllde 70 år dagen till ära!

Ingvar och hans sjömän fick monterat samtliga tyngre y-bommar. Ragnar och co tog hand om de mindre bommarna, så nu är det klart för de mindre båtarna.

Undertecknad hade ett gott gäng som högtryckstvättade och skrubbade B-bryggan och en del av E-bryggan. Känns riktigt bra att vi fick bort alger mm från bryggdäcket. Som ett led i att förbättra säkerheten så har det monterats ut 20 st nya hållare för frälsarkransar. Dessa står nu säkert på plats tack vare Göran och Eiron.

Gunnar med hjälpare fick smort samtliga vagnar och kärror, Ulf och Lasse är nu klara med svetsarbetet på containerdörrarna. Dessa kommer vi att klä med plåt de närmaste veckorna. Knut och David fick borrat och placerat ut betongpålar vid pumphuset. Charlotte städade av hamnplan, så nåde den som slänger fimpar och annat skräp här! Slangar och soffor finns också på plats och här tackar vi Inge och hans ”gubbar”.

För den som går ut på A-bryggan så finner man att ytterligare en sektion är renoverad efter konstens alla regler. Ett speciellt tack säger vi till Stefan, Göran och Knut som i vår/vinter har lagt ned mycket arbete där.

Som ni kan läsa i denna rapport så finns det en mängd olika arbetsuppgifter som utförts i hamnen och vi vill gärna se fler som deltager på arbetsdagarna eller på annat sätt bidrar till vår gemensamma anläggning.

  

Ett stort tack till Ingegerd och Barbro som även denna lördag bjöd på kaka, kaffe, mackor samt en lunch som smakade mer.

  

Tack till Knut för de goda tårtorna!

  

Styrelsen

g/m

Lennart Laneby

 

Bilder finns i galleriet

 

Första officiella sjösättningsdagen.

Idag lördag 21 april var det sjösättning. Tyvärr var det inte så många som nappat på möjligheten. Vår vädjan är att ni snarast beställer sjösättningstid. Sista sjösättningshelgen är 19 - 20 maj.

 

20180421 101932 960x1280    20180421 110346 960x1280

 

 

 

 LBK mini

   

Arbetsdagen lördagen den 24 mars 2018

  

Det var en mycket gråmulen hamn som mötte oss på morgonen, vi hade ett lätt regndis i luften och temperaturen låg envist på nollan. Man undrar nog lite till mans vart våren har tagit vägen. Ljungskileviken är fortfarande täckt med is och vi har kört hårt med isundanhållningen för att hålla fritt från is runt stolpar och bryggor. Alltnog, denna lite kylslagna morgon kunde vi räkna in ett tjugotal medlemmar som ställde upp för klubben. Det var glädjande att se lite nya ansikten i klubbstugan.

Över den sedvanliga kaffekoppen med en god kaka till så var det genomgång av läget i hamnen och fördelning av de arbetsuppgifter som var planerade för dagen.

 

Som tidigare sagts så har vi startat upp en del projekt för att förbättra säkerheten i hamnen. Vi fick monterat ett tiotal nya stativ för frälsarkransar. Räddningsstegar med skyltar skall monteras nästa arbetsdag. Nocken på B-bryggan är förstärkt och en del vitmålade däck är också monterade så att skärgårdsbåten kan lägga till.

Ett större lass med sopor, spillvirke, filter, gamla oljedunkar blev körda till Aröd.

Vi håller på med att reparera dörrarna till containern, dessa skall kläs med samma plåt som garaget. Nu när den andra sektionen på A-bryggan kommer att vara klar till våren så har vi lagrat resterande plank i verkstaden. Vi kommer ju att renovera den yttre delen av A-bryggan under hösten 2018. Med hjälp av en skylift som en medlem lånat ut till klubben så kunde vi nå toppen på kranen och nu har vi bytt toppbelysningen.

En del förberedelser är gjorda för kommande provlyft och besiktning av kranen, dessutom har vi förberett för högtryckstvätt av några bryggor.

 

På vårens sista arbetsdag lördagen den 7 april kommer vi att ha fokus på Y-bommar till samtliga bryggor, högtryckstvätt och fortsatt säkerhetsarbete.

Ett stort tack till Ingegerd och Barbro som även denna lördag bjöd på kaka, kaffe, mackor samt en ”riktig” pyttipanna till lunch

Som alltid njöt vi av den goda maten.

Styrelsen

g/m

Lennart Laneby

20180324 113520 960x1280 20180324 114043 960x1280 

 20180324 114057 960x1280 20180324 115304 960x1280