Våren i antågande – välkommen till våra arbetsdagar för att förbereda vår fina hamn!

Lördag 16 mars första arbetsdag

Vi samlas som vanligt kl 08.00 med arbetsfördelning och avslutar som vanligt kl 13.00. Kaffe o smörgås på fm och avslutning med lunch kl 13. Som tidigare gäller också notering i närvarokort för den lilla flitpengen till alla som deltar.

Övriga arbetsdagar för våren är 30/3 och 13/4, städdag hamnplanen 22/5

Välkomna!

Styrelsen gm Alf Gillberg, ny klubbordförande

 

 

 Vaktlistan kommer att läggas ut i klubbhuset under april

Hemsidan kommer vara vilande tills vi får en webbmaster! Är på gång!!

 

 

 

HÖSTMÖTE LJUNGSKILE BÅTKLUBB

 

Närvarande: Totalt 25 st medlemmar.

Från styrelsen deltog: Anders Lundblom, Ragnar Axelsson, Stellan Fryler, Bo Langedal, Kjell Sällström

1.                                    Mötets öppnande.

Anders Lundblom hälsade alla välkomna och öppnar mötet.

2.                                    Fastställande av dagordning.

Dagordningen godkändes

3.                                    Val av protokolljusterare.

Till protokollsjusterare valdes Tom Larsson och Göran Petersson

         4,            Mötesprotokoll från vårmötet.

Protokollet presenterades och godkändes

         5,             Verksamhetsrapport

Nya och avgående medlemmar: 22 nya och 44 avgående

Totalt antal medlemmar: 456

Nya och avslutade båtplatser:

— Alla platser uthyrda

— 16 st säsongsplatser

— 4 st vill byta plats

- 4 st har sagt upp sin plats

61 st står i kö

Vakterna har fungerat bra, 8 extra insatta vaktnätter

Belysningen på bryggorna har åtgärdats, nya armaturer.

Upptagning på lördagar o söndagar fungerat bra

Arbetsdagarna har fungerat bra, alla har hjälpts åt, bilder visades från arbetsdagarna, ca 25 pers har ställt upp per gång

Rapporten godkänndes

6.                                   5-års planen presenterades

— Bryggdäck C- och D-brygga, åtgärder pågar

E-bryggan, offerter inkomna, styrelsen jobbar med dessa

Höjning av klubbstugan, utredning pågår

                           El-sektionering på bryggor och i fastigheter uppgraderas

Planen godkändes

       7              klubbens ekonomi

Bo redovisade klubbens ekonomi

-  Konton o lån i översikt

Kommande utbetalningar

-  Resultatrapport, ser bra ut

-  Balansrapport

Summering är att klubbens ekonomi är god

8.                                     Budget 2019

                              Bo redoisade styrelsens förslag till budget 2019 godkändes

 

9.                                     Övriga frågor

Fråga om E-bryggans kondition, vi har i nuläget ingen som ser larmlampan, vad händer om bryggan sjunker?

Farhågor framkom att den kanske inte klarar en vinter till. Här kom även frågan om ekonomin upp, olika alternativ diskuterades tex extra insats för båtplatser, vid E-brygga eller för samtliga. Även miljöfrågan togs upp. Frågan hänsköts till styrelsen.

David Hallman flaggar för att valberedningen behöver hjälp.

Förslag att införa "bryggansvariga" för var brygga. Denne skulle kunna hjälpa till med div. dagliga problem samt kanske få upp ett intresse för enklare uppdrag i hamnen.

         10.            Mötets avslutande

Anders avslutade mötet och tackade för visat intresse.


Ljungskile 2018-11-01

Vid Protokollet                                            

                              Anders  Lundblom

Justeras

Justeras

Tom Larsson                                      Göran Pettersson

 

 

 

Arbetsdagen i hamnen lördag den 10 november

19st medlemmar deltog på höstens sista arbetsdag i ett mulet men en regnfri arbetsdag.

Alla bidrog med stort engagemang och några trogna fortsatte med att lyfta bommar tills vi blev helt klara. Stort Tack!

Tack till köket som ser till att vi får macka och kaffe samt en härlig Gulaschsoppa till lunch.
Tack till Britt som kom med uppskattnings hembakad tårta som vi njöt av till efterrätt!

Några arbetsuppgifter som gjordes;

·        Bommar på E-bryggan lyftes upp med hjälp av flotten

·        Kontrollerat och justerat så att luften fungerar som det ska på våra bryggor

·        Julgrans slinga monterad, väntar nu på att det ska bli första advent för att lysa upp i mörkret.

Stort tack!

LBK Styrelse

g/m Anders Lundblom

 

10 nov 10 nov1 10 nov2

10 nov3 10 nov4

 

Båtägare vid D-bryggan .

 

Nu har arbetet arbetet med renoveringen av D-bryggan påbörjats.

 

20181017 105236  20181017 111919 3

20181017 114233 4 D brygga

 

Bryggans utseende 7 nov 

 20181104 110934    20181104 110905 2

 

 

Båtupptagning 2018

Stort tack till ett antal medlemmar som gör det möjligt att under 6 helger lördag och söndagar mellan kl.08.00 till 16.00 lyfta båtar med kran och köra fram båtar med klubbens traktor till våran spolplatta för en renare båtmiljö!

Medlemmarna som gör detta möjligt är:

Mikael Sjöberg, Ragnar Axelsson, Lasse Larsson, Knut Karlsson, Benny Jansson, Lennart Laneby, Ulf Eriksson, Ronny Höghäll, Lars Siljevall. Lars Gissberg,

 

 

 

Stort Tack!

Jag återkommer med hjälp för lyft när våren närmar sig!

Hälsningar

Anders Lundblom

 

Första officiella sjösättningsdagen.

Idag lördag 21 april var det sjösättning. Tyvärr var det inte så många som nappat på möjligheten. Vår vädjan är att ni snarast beställer sjösättningstid. Sista sjösättningshelgen är 19 - 20 maj.

 

20180421 101932 960x1280    20180421 110346 960x1280

 

 

 

LBK mini

  

Arbetsdagen lördagen den 7 april 2018

  

Prognosen för dagen var god även om vi hade minus i hamnen 07.15. En del vattenslangar som var utlagda och testade för dagens högtryckstvätt av bryggor var fulla med is. På vattnet var det en tunn isskorpa på 1 cm. Ingvar tog full fart med plåtflotten och med den skapade han en ränna för frigolitflotten. Att våren var på gång kändes i luften och när vi kunde räkna in 29 medlemmar denna fina vårmorgon så var det svårt att se problem bara möjligheter, tro mig.

  

Över den sedvanliga kaffekoppen med en god kaka till så var det genomgång av läget i hamnen och fördelning av de arbetsuppgifter som var planerade för dagen. Dessutom fick vi hurrat för Knut som fyllde 70 år dagen till ära!

Ingvar och hans sjömän fick monterat samtliga tyngre y-bommar. Ragnar och co tog hand om de mindre bommarna, så nu är det klart för de mindre båtarna.

Undertecknad hade ett gott gäng som högtryckstvättade och skrubbade B-bryggan och en del av E-bryggan. Känns riktigt bra att vi fick bort alger mm från bryggdäcket. Som ett led i att förbättra säkerheten så har det monterats ut 20 st nya hållare för frälsarkransar. Dessa står nu säkert på plats tack vare Göran och Eiron.

Gunnar med hjälpare fick smort samtliga vagnar och kärror, Ulf och Lasse är nu klara med svetsarbetet på containerdörrarna. Dessa kommer vi att klä med plåt de närmaste veckorna. Knut och David fick borrat och placerat ut betongpålar vid pumphuset. Charlotte städade av hamnplan, så nåde den som slänger fimpar och annat skräp här! Slangar och soffor finns också på plats och här tackar vi Inge och hans ”gubbar”.

För den som går ut på A-bryggan så finner man att ytterligare en sektion är renoverad efter konstens alla regler. Ett speciellt tack säger vi till Stefan, Göran och Knut som i vår/vinter har lagt ned mycket arbete där.

Som ni kan läsa i denna rapport så finns det en mängd olika arbetsuppgifter som utförts i hamnen och vi vill gärna se fler som deltager på arbetsdagarna eller på annat sätt bidrar till vår gemensamma anläggning.

  

Ett stort tack till Ingegerd och Barbro som även denna lördag bjöd på kaka, kaffe, mackor samt en lunch som smakade mer.

  

Tack till Knut för de goda tårtorna!

  

Styrelsen

g/m

Lennart Laneby

 

Bilder finns i galleriet

 

 

LBK mini 

  

Arbetsdag lördagen den 24 mars 2018

    

Vintern vill inte släppa greppet om Ljungskileviken ännu men det säkra vårtecknet är att lördagen den 24 mars är den andra arbetsdagen i hamnen. Vi samlas som vanligt kl 08.00 i klubbstugan för genomgång och fördelning av de arbetsuppgifter som är planerade. Mycket beror på hur vädret och hur många medlemmar som kommer. Vi kan bara hoppas på att våren kommer ikapp så att vi får bra möjligheter denna arbetsdag.

  

På programmet finns bl a:

  

 • Kompletta med frälsarkransar på flera bryggor

 • Y-bommar ?

 • Kapa stockar för nocken A-bryggan

 • Montera räddningsstegar med start A-B bryggan

 • Byte av belysningsarmatur på kranen

 • Nya infästningar på Y-bommar

 • Förstärka nocken och montera däck på B-bryggan

 • Skrotning av gammal järnkonstruktion på B-bryggan

 • Tillverka och montera klämmor på B-bryggan

 • Färdigställa gångbryggan mellan A och C-bryggan

 • Nya dörrar till containern

 • Städa verkstaden och köra sopor till Aröd

 • mm

    

  Vi avslutar dagens aktiviteter med lunch i klubbstugan kl 13.00

  Kommande och sista arbetsdag för våren är lördagen den 7 april.

    

  Alla är välkomna att göra en insats för klubben.

  Styrelsen g/m

  Lennart Laneby 070 7954294

 

 LBK mini

   

Arbetsdagen lördagen den 24 mars 2018

  

Det var en mycket gråmulen hamn som mötte oss på morgonen, vi hade ett lätt regndis i luften och temperaturen låg envist på nollan. Man undrar nog lite till mans vart våren har tagit vägen. Ljungskileviken är fortfarande täckt med is och vi har kört hårt med isundanhållningen för att hålla fritt från is runt stolpar och bryggor. Alltnog, denna lite kylslagna morgon kunde vi räkna in ett tjugotal medlemmar som ställde upp för klubben. Det var glädjande att se lite nya ansikten i klubbstugan.

Över den sedvanliga kaffekoppen med en god kaka till så var det genomgång av läget i hamnen och fördelning av de arbetsuppgifter som var planerade för dagen.

 

Som tidigare sagts så har vi startat upp en del projekt för att förbättra säkerheten i hamnen. Vi fick monterat ett tiotal nya stativ för frälsarkransar. Räddningsstegar med skyltar skall monteras nästa arbetsdag. Nocken på B-bryggan är förstärkt och en del vitmålade däck är också monterade så att skärgårdsbåten kan lägga till.

Ett större lass med sopor, spillvirke, filter, gamla oljedunkar blev körda till Aröd.

Vi håller på med att reparera dörrarna till containern, dessa skall kläs med samma plåt som garaget. Nu när den andra sektionen på A-bryggan kommer att vara klar till våren så har vi lagrat resterande plank i verkstaden. Vi kommer ju att renovera den yttre delen av A-bryggan under hösten 2018. Med hjälp av en skylift som en medlem lånat ut till klubben så kunde vi nå toppen på kranen och nu har vi bytt toppbelysningen.

En del förberedelser är gjorda för kommande provlyft och besiktning av kranen, dessutom har vi förberett för högtryckstvätt av några bryggor.

 

På vårens sista arbetsdag lördagen den 7 april kommer vi att ha fokus på Y-bommar till samtliga bryggor, högtryckstvätt och fortsatt säkerhetsarbete.

Ett stort tack till Ingegerd och Barbro som även denna lördag bjöd på kaka, kaffe, mackor samt en ”riktig” pyttipanna till lunch

Som alltid njöt vi av den goda maten.

Styrelsen

g/m

Lennart Laneby

20180324 113520 960x1280 20180324 114043 960x1280 

 20180324 114057 960x1280 20180324 115304 960x1280

   

  

LBK mini

  

Arbetsdagen lördagen den 10 mars 2018

  

Vi hade kanske inte helt rätt förutsättningar denna morgon, temperaturen låg på minus 7 och det låg ett isigt snötäcke över hamnen. Det fanns under veckan frågor om vi skulle ställa in arbetsdagen. Så blev det nu inte och kanske lite överraskande så kunde jag räkna 19 medlemmar som ställde upp!

Över den sedvanliga kaffekoppen med en god kaka till så var det genomgång av läget i hamnen och fördelning av de arbetsuppgifter som var planerade för dagen.

Som nedan beskrivits, så blev det mycket gjort under denna vindstilla och kyliga vår/vinterdag, allt under trevliga och säkra former.

Vi sjösatte flotten och monterade kranen och dessa ihop fungerade som ”isbrytare” i den inre delen av hamnen. Vajerbytet på 5 tons kranen är gjort och nu skall vi beställa tid för besiktning och provlyft. Kajskoning vid mastkran är nu komplett.

Julgransbelysningen är nedmonterad och uppmätt för att vi skall kunna beställa en ny för nästa säsong.

På B-bryggan klammade vi räls och startade upp förberedelser på nocken där skärgårdsbåten kommer att lägga till i sommar.

En del arbeten på gångbron samt en del andra mindre arbeten gjordes.

Kommande arbetsdag så kommer vi förutom sedvanliga uppgifter att ha en del säkerhetsarbete på programmet.

Ett stort tack till Ingegerd som denna lördag ensam fixade kaka, kaffe, mackor samt en fantastisk Gulaschsoppa modell ”Västerlanda”.

Alla njöt av den goda maten och lite till mans var vi mycket nöjda med dagen.

Styrelsen

g/m

Lennart Laneby

 

  

Bilder från arbetsdagen