Styrelse

Styrelse och funktionärer 2024

Ordförande
Alf Gillberg
Kontakt: 0522-746 64, 0701-61 28 01
E-post: ordforande@ljungskilebatklubb.se
Ansvarsområde: övergripande frågor samt information

Vice ordförande
Ragnar Axelsson
Kontakt: 0705-42 07 34
E-post: axelssoncarlsson@gmail.com
Ansvarsområde: hamnansvarig, arbetsdagar, miljöansvarig

Sekreterare
Micael Jacobsson
Kontakt: 0767-78 67 39
E-post: sekreterare@ljungskilebatklubb.se
Ansvarsområde: Sekreterare

Kassör
Günther Stulken
Kontakt: 0702-73 39 10
E-post: kassor@ljungskilebatklubb.se
Ansvarsområde: ekonomiansvarig, registeransvarig

Ledamot
Thor Jonsson
Kontakt:
E-post: thor.jonsson@hotmail.com
Ansvarsområde: Båtplatskö

Suppleant
Sven-Olof Holmberg
Kontakt: kassor@ljungskilebatklubb.se
Ansvarsområde: bokföring

Suppleant
Mattias Karlsson
Kontakt: webmaster@ljungskilebatklubb.se
Ansvarsområde: Webbansvarig

Övriga funktionärer
Festkommitté
Ingegerd och Ragnar Axelsson

Hamnvärd
Knut Karlsson
Kontakt: 0767-72 22 01
Ansvarsområde: hamnvärd, båtplatser

-->