Styrelse

Styrelse och funktionärer 2020

Ordförande
Alf Gillberg
Kontakt: 0522-746 64, 0701 612 801
E-post: ordforande@ljungskilebatklubb.se
Ansvarsområde: övergripande frågor samt information

Vice ordförande
Ragnar Axelsson
Kontakt: 0705 420 734
E-post: axelssoncarlsson@gmail.com
Ansvarsområde: hamnansvarig, arbetsdagar, miljöansvarig

Sekreterare
Anders Lundblom
Kontakt: 0703 15 40 12
E-post: anders.lundblom@gmail.com
Ansvarsområde: sjösättning/upptagning

Kassör
Bo Langedal
Kontakt: 0702 386 210
E-post: kassor@ljungskilebatklubb.se
Ansvarsområde: ekonomiansvarig, registeransvarig

Ledamot
Charlotte Dahlström
Kontakt: 0736 996 460
E-post: kassor@ljungskilebatklubb.se
Ansvarsområde:

Suppleant
Thor Jonsson
Kontakt: thor.jonsson@hotmail.com

Mattias Karlsson
Kontakt: webmaster@ljungskilebatklubb.se
Ansvarsområde: webbansvarig

Övriga funktionärer
Festkommitté
Ingegerd och Ragnar Axelsson

Hamnvärd
Knut Karlsson
Kontakt: 0767 722 201
Ansvarsomrråde: hamnvärd, båtplatser

-->