Styrelse

Styrelse och funktionärer 2019

Ordförande
Alf Gillberg
Kontakt: 0522-746 64, 0701 612 801
E-post: a.gillberg@comhem.se även alf.gillberg@uddevalla.se
Ansvarsområde: övergripande frågor samt information

Vice ordförande
Ragnar Axelsson
Kontakt: 0705 420 734
E-post: axelssoncarlsson@gmail.com
Ansvarsområde: hamnansvarig, arbetsdagar, miljöansvarig

Sekreterare
Anders Lundblom
Kontakt: 0703 15 40 12
E-post: anders.lundblom@gmail.com
Ansvarsområde: sjösättning/upptagning

Kassör
Bo Langedal
Kontakt: 0702 386 210
E-post: bo.langedal@gmail.com
Ansvarsområde: ekonomiansvarig, registeransvarig

Ledamot
Ola Sjösvärd
Kontakt: 0761 35 79 69
E-post: olabs@yahoo.com
Ansvarsområde: webbansvarig

Suppleant
Thor Jonsson
Kontakt: thor.jonsson@hotmail.com

Mattias Karlsson
Kontakt: mattiaskarlsson1981@gmail.com
Ansvarsområde: vaktschema

Övriga funktionärer
Festkommitté
Ingegerd och Ragnar Axelsson

Hamnvärd
Knut Karlsson
Kontakt: 0734 263 923
Ansvarsomrråde: hamnvärd, båtplatser

-->