Styrelse

Styrelse och funktionärer 2022/2023

Ordförande
Alf Gillberg
Kontakt: 0522-746 64, 0701 612 801
E-post: ordforande@ljungskilebatklubb.se
Ansvarsområde: övergripande frågor samt information

Vice ordförande
Ragnar Axelsson
Kontakt: 0705 420 734
E-post: axelssoncarlsson@gmail.com
Ansvarsområde: hamnansvarig, arbetsdagar, miljöansvarig

Sekreterare
Micael Jacobsson
Kontakt: 0703 15 40 12
E-post: sekreterare@ljungskilebatklubb.se
Ansvarsområde: Sekreterare

Kassör
Günther Stulken
Kontakt: 0702-73 39 10
E-post: kassor@ljungskilebatklubb.se
Ansvarsområde: ekonomiansvarig, registeransvarig

Ledamot
Thor Jonsson
Kontakt:
E-post: thor.jonsson@hotmail.com
Ansvarsområde: Båtplatskö

Suppleant
Sven-Olof Holmberg
Kontakt: kassor@ljungskilebatklubb.se

Ansvarsområde: bokföring

Suppleant
Mattias Karlsson
Kontakt: webmaster@ljungskilebatklubb.se
Ansvarsområde: Webbansvarig

Övriga funktionärer
Festkommitté
Ingegerd och Ragnar Axelsson

Hamnvärd
Knut Karlsson
Kontakt: 0767 722 201
Ansvarsområde: hamnvärd, båtplatser

-->