Dags att boka dag för sjösättning 2021.

Inplanerade sjösättningsdagar 2021 följer av schemat nedan. Boka så fort som ni har möjlighet. Obs! Sista sjösättningsdag söndag 23/5. Obs! Bortransportering av vagnar och annat uppställningsmaterial är den enskildes ansvar. Detta måste vara klart senast 25/5. Onsdag...

Inställd arbetsdag den 27:e mars

Pga fortsatt svårt läge med pågående pandemi har vi av säkerhetsskäl beslutat ställa in första arbetsdagen för våren, 27:e mars. Vi kommer att rigga en mindre grupp som inleder vårarbetet i vår hamn. För resterande arbetsdagar – se löpande information här på vår...

Uppdatering kring föreningens årsmöte 2021

På grund av rådande pandemi så har vi, som meddelats tidigare, beslutat att inte ha ett fysiskt möte. Därav publiceras i vår medlemssektion nu årets protokoll med verksamhetsberättelse för årsstämman som hållits under 2021. Klicka på följande länk för att se vårt...

Bokning av vaktnatt är nu möjligt

Från och med idag så kan man gå in på båtunionens hemsida och boka sin vaktnatt för säsongen 2021. Logga in genom att använda följande länk: Svenska Båtunionens Administrativa System Om det är några funderingar på hur man loggar in använda följande länk för...
-->