Välkommen till höstmöte i LBK den 7 november…

  HÖSTMÖTE LJUNGSKILE BÅTKLUBB 7 November 2019 KLUBBHUSET KL 19:00 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av dagordning. 3. Val av 2 justeringsmän 4. Mötesprotokoll från vårmötet 5. Verksamhetsrapport 6. Hemsida 7. Investeringsplan, ny Flytbrygga...

Välkomna att göra en insats på höstens arbetsdagar.

Som vanligt gör vi i vår hårt arbetande och ideella båtklubb arbetsdagar.  Då  rustar vi  vår hamnanläggning inför vintern. Vi startar i klubbstugan med en kopp kaffe klockan 08.00 och delar ut  dagens arbetsuppgifter. Det blir avbrott för  smörgås vid 10-tiden och så...

Snart dags för upptagning

Upptagning 2019 Datum för upptagning! Se nedan. Ring ansvarig för bokning så fort ni har möjlighet! Viktigt för att kunna fördela upptagningen på inplanerade dagar. Sista upptagningsdag 2019 är söndag 13/10. All placering av båtar får endast ske genom kontakt med...

Styrelse och funktionärer 2019

Vid årsmötet valdes ett antal medlemmar att ingå i den nya styrelsen. Några är gamla välkända namn och några är helt nya. Styrelsen ser ut på följande vis: Ordförande Alf Gillberg. Kontakt: 0522-74664 eller 0701-612 801. E-post: a.gillberg@comhem.se...

Dags att ta nya tag

På grund av olika  händelser har vi kommit att försumma hemsidan. Vi skall försöka bättra oss och komma ut med uppdateringar mer frekvent. Tiden formligen rusar och vi är nu långt fram i sommaren. Många av er har kanske semester och därmed möjlighet att vara ute med...
-->