Upprop till bildandet av en eventuell bryggkommitté

Hej alla medlemmar, Vi söker nu efter medlemmar som vill vara med att skapa en eventuell framtida bryggkommitté. Då denna typ av kommitté är ny för vår båtklubb är uppdraget i första hand att forma en kommittébeskrivning. Beskrivningen skall följa nedanstående...

Boka dig för vaktnatt

Till skillnad från tidigare år kommer vi 2024 inte ha en papperslista i klubbhuset där du kan boka dig för vaktnatt under perioden 1 maj till 15 oktober. All bokning av vaktnatt skall ske digitalt på https://bas.batunionen.se/ , anledningen är att minska...

Dags att boka dag för sjösättning

Sjösättning 2024 Dags att boka sjösättningsdagar enligt nedan schema! Boka så fort som ni har möjlighet. Obs! Sista planerade sjösättningsdag är söndag den 19 maj. Obs! Borttransport av vagnar och annat uppställningsmaterial är den enskildes ansvar. Detta måste vara...

Protokoll årsmöte

Hej alla medlemmar, Vi i styrelsen vill tacka för den fina uppslutningen på 2024 års Årsmöte. Det justerade protokollet finner ni i vår medlemssida, klicka på denna länk. Efter mötet avtackades två styrelse medlemmar för trogen tjänst och gott arbete. Nuvarande...

Upprop: Klubben behöver fler funktionärer

Bästa medlemmar Som ni säkert vet drivs vår klubb och hamnanläggning i hög grad genom ideella insatser, vilket bl a ger oss låga avgifter på våra båtplatser. Är du intresserad av att vara med och utföra någon uppgift eller på annat sätt engagera dig, anmäl ditt...
-->