Avgifter

Avgifter 2018

(alla priser i kronor inkl. moms)

KranlyftMedlemEj medlem
Upptagning och sjösättning av båt inkl. spolplatta
Upptagning av båt inkl. spolplatta
Sjösättning ordinarie planerad tid
1100
750
400
1400
1000
600
Lyft eller sjösättning under högsäsong (juni-aug)500800
Lyft över 1 timma7001000
200200
Motorlyft200250
Rampen.I och upp samma dag = 1 avgift. Annars 1 avgift per tillfälle.5080
Vinteruppläggning på hamnplan
Eka400
Längd max 7,5 m600
Längd 7,5 – 10,0 m900
Längd över 10,0 m1100
Båthus+ 250
Båt som inte har båtplats+ 400
El – extra användning+ 250
Gästhamnsavgift
Högsäsong (juni-aug)Övrig tid200/dygn     200/vecka
Övrigt
Vimpel LBK100
Förklaringar
Eka = liten båt som förvaras upp och ner
Båthus = All täckställning som går ner till marken
-->