Avgifter

Avgifter 2023

(alla priser i kronor inkl. moms)

 

Kranlyft

 

Medlem

 

Ej medlem

·       Upptagning och sjösättning av båt inkl. spolplatta

·       Högre avgift, Upptagning efter planerad sista båtlyft

·       Upptagning av båt inkl. spolplatta

·       Upptagning

·       Sjösättning

1 100

2 500

750

550

550

2 000

3 400

1 500

1 000

1 000

·       Motorlyft 200 500
·       Spolplatta, båtar max 7,0 m 100 250
·       Spolplatta, båtar över 7,0 m 200 400

Rampen.

I och upp samma dag = 1 avgift. Annars 1 avgift per tillfälle.

 

50

 

100

Hyresavtalet för båtplatser är 1/4 – 31/10
Kostnad för båtplats varierar mellan 1 600 kr till 3 400kr/säsong, beroende på typ och bredd på båt.
Wire platser 1 600 kr, är för låga små båtar.

Vinteruppläggning på hamnplan (Endast för medlemmar)

   
·       Eka 400  
·       Längd max 7,5 m 600  
·       Längd 7,5 – 10,0 m 900  
·       Längd över 10,0 m 1100  
·       Båthus + 250  
     
Elanvändning    
·       Energimätare kopplas in och mäter förbrukningen Elpris/Kilowatt  
     
Gästhamn-/Parkeringsavgift    

·       Högsäsong (juni-aug)

·       Övrig tid (inga Parkeringsplatser på Båtgården 15/9-25/5)

200/dygn

200/vecka

 
     
Övrigt    
·       Vimpel LBK 100  
     
Förklaringar    
Eka = liten båt som förvaras upp och ner    

 

-->