Avgifter

Avgifter 2020

(alla priser i kronor inkl. moms)

Kranlyft

Medlem

Ej medlem

Upptagning och sjösättning av båt inkl. spolplatta
Upptagning av båt inkl. spolplatta
Sjösättning ordinarie planerad tid

1100
750
400

1400
1000
600

Lyft eller sjösättning under högsäsong (juni-aug)

500

800

Lyft över 1 timma

700

1000

200

200

 

Motorlyft

200

250

Rampen.I och upp samma dag = 1 avgift. Annars 1 avgift per tillfälle.

 

 

Hyresavtal för båtplatsen är från 1 april till 31 oktober

Kostnad för båtplats varierar mellan 1600 sek till 3400 per säsong beroende på typ och bredd på båt. Wireplatserna kostar 1600 sek och är till för låga små båtar.

50

80

Vinteruppläggning på hamnplan

 

 

Eka

400

 

Längd max 7,5 m

600

 

Längd 7,5 – 10,0 m

900

 

Längd över 10,0 m

1100

 

Båthus

+ 250

 

Båt som inte har båtplats

+ 400

 

El – extra användning

+ 250

 

 

 

 

Gästhamnsavgift

 

 

Högsäsong (juni-aug)Övrig tid

200/dygn     200/vecka

 

 

 

 

Övrigt

 

 

Vimpel LBK

100

 

 

 

 

Förklaringar

 

 

Eka = liten båt som förvaras upp och ner

 

 

Båthus = All täckställning som går ner till marken

   

20200110

Avgifter 2020

(alla priser i kronor inkl. moms)

Kranlyft Medlem Ej medlem
Upptagning och sjösättning av båt inkl. spolplatta
Upptagning av båt inkl. spolplatta
Sjösättning ordinarie planerad tid
1100
750
400
1400
1000
600
Lyft eller sjösättning under högsäsong (juni-aug) 500 800
Lyft över 1 timma 700 1000
200 200
Motorlyft 200 250
Rampen.I och upp samma dag = 1 avgift. Annars 1 avgift per tillfälle. 50

80

 

Vinteruppläggning på hamnplan  
Eka 400  
Längd max 7,5 m 600  
Längd 7,5 – 10,0 m 900  
Längd över 10,0 m 1100  
Båthus + 250  
Båt som inte har båtplats + 400  
El – extra användning + 250  
   
Gästhamnsavgift  
Högsäsong (juni-aug)Övrig tid 200/dygn     200/vecka
   
Övrigt  
Vimpel LBK 100
     
Förklaringar    
Eka = liten båt som förvaras upp och ner    
Båthus = All täckställning som går ner till marken
-->