Avgifter

Avgifter 2019

(alla priser i kronor inkl. moms)

Kranlyft Medlem Ej medlem
Upptagning och sjösättning av båt inkl. spolplatta
Upptagning av båt inkl. spolplatta
Sjösättning ordinarie planerad tid
1100
750
400
1400
1000
600
Lyft eller sjösättning under högsäsong (juni-aug) 500 800
Lyft över 1 timma 700 1000
200 200
Motorlyft 200 250
Rampen.I och upp samma dag = 1 avgift. Annars 1 avgift per tillfälle. 50 80
Vinteruppläggning på hamnplan  
Eka 400  
Längd max 7,5 m 600  
Längd 7,5 – 10,0 m 900  
Längd över 10,0 m 1100  
Båthus + 250  
Båt som inte har båtplats + 400  
El – extra användning + 250  
   
Gästhamnsavgift  
Högsäsong (juni-aug)Övrig tid 200/dygn     200/vecka
   
Övrigt  
Vimpel LBK 100
     
Förklaringar    
Eka = liten båt som förvaras upp och ner    
Båthus = All täckställning som går ner till marken
-->