Förändring av vaktbokningsrutinen

Då stora förändringar kommer att ske av styrelsen har vi beslutat att vi inte  öppar möjligheten till att boka vakt förrän efter 1 mars.

Styrelsen!