Våren i antågande – välkommen till våra arbetsdagar för att förbereda vår fina hamn!

Lördag 16 mars första arbetsdag

Vi samlas som vanligt kl 08.00 med arbetsfördelning och avslutar som vanligt kl 13.00. Kaffe o smörgås på fm och avslutning med lunch kl 13. Som tidigare gäller också notering i närvarokort för den lilla flitpengen till alla som deltar.

Övriga arbetsdagar för våren är 30/3 och 13/4, städdag hamnplanen 22/5

Välkomna!

Styrelsen gm Alf Gillberg, ny klubbordförande

 

 

 Vaktlistan kommer att läggas ut i klubbhuset under april

Hemsidan kommer vara vilande tills vi får en webbmaster! Är på gång!!