Bästa medlemmar

Som ni säkert vet drivs vår klubb och hamnanläggning i hög grad genom ideella insatser, vilket bl a ger oss låga avgifter på våra båtplatser.

Är du intresserad av att vara med och utföra någon uppgift eller på annat sätt engagera dig, anmäl ditt intresse till vår ordf Alf Gillberg. Mail ordforande@ljungskilebatklubb.se.   Mobil 0701 612 801

Vänliga hälsningar Ljungskile båtklubb styrelse

-->