Till skillnad från tidigare år kommer vi 2024 inte ha en papperslista i klubbhuset där du kan boka dig för vaktnatt under perioden 1 maj till 15 oktober.

All bokning av vaktnatt skall ske digitalt på https://bas.batunionen.se/ , anledningen är att minska administrationen kring bokning och efterregistrering av vaktnätter.

Du loggar in med ditt användarnamn (som du erhållit när du blivit medlem) eller e-post (som du angivit när du blivit medlem), du kan också naturligtvis använda BankID (förutsätter att du registrerat personnummer på din profil på bas.batunionen.se).  Om du inte kommer ihåg ditt lösenord (som du också erhållit från båtunionen.se) kan du klicka på glömt lösenord på https://bas.batunionen.se/ och följ instruktionerna för att erhålla ett nytt lösenord.

Båtklubben kommer inom kort att tillhandahålla en dator i klubbhuset som kan användas för att logga in och boka sig på https://bas.batunionen.se/. Tills dess att datorn installeras i klubbhuset tillhandahålls ett utdrag för de kommande veckorna (uppdaterad med jämna mellanrum) i pärmen där du kan se vilka som skall gå samt om det finns några lediga vaktnätter i närtid. OBS !!! men kom ihåg all bokning skall ske på https://bas.batunionen.se/

För att se en guide, logga in på våra medlemsidor på Ljungskile Båtklubb: https://ljungskilebatklubb.se/medlemmar/vaktlista/

Vid eventuella frågor så kan du kontakta styrelsen i Ljungskile Båtklubb genom nedan adresser när det gäller frågor kring vaktnatt och inloggning.

vakt@ljungskilebatklubb.se

kassor@ljungskilebatklubb.se

// Styrelsen Ljungskile Båtklubb

-->