Tack alla för deltagandet på höstmötet 2022

Den 3:e november kl 18:00 var det höstmöte. Dagordning var: Mötets öppnande Fastställande av dagordning. Val av 2 justeringsmän Verksamhetsrapport Investeringsplan Ekonomisk nulägesrapport för 2022 Budget för 2023 Avgifter för 2023 Övriga frågor Mötets avslutande //...

Klubben tar initiativ med räddningsutrustning.

I veckan som varit har vi i Ljungskile Båtklubb investerat och monterat en ny hjärtstartare i röda boden vid lyftkranen. Vi har även sett över vårt bestånd av brandsläckare och kompletterat upp med flera nya släckare. För att finna brandsläckare och hjärtstartare...

Upprop: Klubben behöver fler funktionärer

Bästa medlemmar Som ni säkert vet drivs vår klubb och hamnanläggning i hög grad genom ideella insatser, vilket bl a ger oss låga avgifter på våra båtplatser. Vi söker nu fler funktionärer till vår och höst som kan köra vår lyftkran och/eller traktor. Självklart kommer...
-->