Höstmötet som hölls i Båtklubben

Styrelsen vill tacka alla som kom på vårt höstmöte den 4:e november. Mötet accepterade de presenterade ändringarna nedan: Punkt 3.1 Medlem kan alla bli som har ett intresse för båtar och båtliv Punkt 3.2 Medlem som vill utträda fyller i blankett på klubbens hemsida....

Nya regler om inkoppling av provisorisk el

Nedan regler gäller vid inkoppling av el. Du ansvarar själv för att din utrustning är korrekt – kablar, inkopplad apparat etc Batteriladdare – använd en modern modell=betydligt säkrare än äldre Inkopplad värmare – då ska du ha uppsikt hela tiden! Klubbens eluttag har...
-->